9 กุมภาพันธ์ 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่1/2565 โดยมี รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ โล่เกียรติคุณ จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

img 2 4927 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย