21 มีนาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบทุนการศึกษา จาก กองทุนฮาตาริเพื่อการศึกษา โดย คุณจุน – คุณสุนทรี วนวิทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบทุนการศึกษา จาก กองทุนฮาตาริเพื่อการศึกษา โดยมี คุณจุน – คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เป็นตัวแทนมอบ จำนวน 1,200,000 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565