12 เมษายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้อย่างพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ