20 เมษายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีกราบลาคณาจารย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และให้โอวาทแก่นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “จบไปยังไงต่อดี ? : แผนชีวิต” โดย ทันตแพทย์ กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท และ “Soft skill needed for Dentist in 2022” และ “10 หนทางรอดที่ผู้ใหญ่อยากถ่ายทอดให้ฟัง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ณรงค์ โพธิเกตุ และทันตแพทย์ พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยในงานมี นิสิต และคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน ภายใต้การยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ