17 มิถุนายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสมชาย เบญจรงคกุล และคุณเกรซ สิริวัฒนเวคิน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสมชาย เบญจรงคกุล และคุณเกรซ สิริวัฒนเวคิน จำนวน 250,000 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงงานกายภาพของคณะฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ สำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ