18 กรกฎาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีวางพวงมาลา “ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากร จัดพีธีถวายสักการะวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส “ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

img 1 4409 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 2 4409 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 4 4409 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย