20 กรกฎาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีต้อนรับนิสิตใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศ และมอบตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีต้อนรับนิสิตใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศ และมอบตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในงานมีคณาจารย์ และนิสิตรุ่นพี่ ต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อย่างเป็นทางการ มีผู้บริหารฯ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวแนะนำสมาคมนิสิตเก่า รวมถึงการนำผู้ปกครองและนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ