3 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบชุดหุ่น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตฝึกปฎิบัติ CPR จาก พลตำรวจตรี นายแพทย์ โสภณ กฤษณะรังสรรค์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบชุดหุ่น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตฝึกปฎิบัติ CPR จาก พลตำรวจตรี นายแพทย์ โสภณ กฤษณะรังสรรค์ โดยได้บริจาค หุ่นฝึกปฎิบัติ CPR หุ่นผู้ใหญ่ จำนวน 5 ตัว , หุ่นเด็กโต จำนวน 5 ตัว , หุ่นเด็กเล็ก จำนวน 5 ตัว , หุ่นฝึกการช่วยเหลือการเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ(Chocking) จำนวน 5 ชุด , ชุดฝึกเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(AED) จำนวน 5 เครื่อง และหนังสือคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อที่จะนำไปใช้ในการฝึกอบรมการกู้ชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิสชา พิทยพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ