11 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตทันตแพทย์ โดยในงานนี้มีนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และญาติอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 6 อาคารพรีคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ