19 กันยายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ อุปกรณ์ทางทันตกรรม จาก บริษัท อิมแพลนเที่ยม จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ อุปกรณ์ทางทันตกรรม จาก บริษัท อิมแพลนเที่ยม จำกัด โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 54,999.99 บาท เพื่อที่จะนำไปใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ภฑิตา ภูริเดช ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ