28 กันยายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเกษียณอายุ ประจำปี 2564 – 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “เกษียณอายุ ประจำปี 2564 – 2565” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 โดยมีคณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า คณาจารย์ ทันตแพทย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก