12 ตุลาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ดำรงค์ ดำรงค์ศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำคณะผู้บริหาร ทันตแพทย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง  อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ