21 ตุลาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยจะให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน  ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ให้แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย” และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางด้านทันตกรรมที่จะให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ