27 มิถุนายน 2565 : โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมี รศ.ทญ.ดร. ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร