10 พฤศจิกายน 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 78 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคณาจารย์ นิสิต และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก