15 สิงหาคม 2565 : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนิสิต และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ จำนวน 170 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ทญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร