18 กรกฎาคม 2565 : โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร