26 สิงหาคม 2565 : โรงเรียนเพ็ญพัฒนา จ.ลพบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา จ.ลพบุรี จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ทพ.วรฉัตร น้ามังคละกุล, คุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร