26 สิงหาคม 2565 : โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง จำนวน 99 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ทพ.วรฉัตร น้ามังคละกุล, คุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร