31 สิงหาคม 2565 : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 65 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ.ทพ.กฤษณ์ชัย เบศรภิญโญวงศ์ ,คุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร