7 กันยายน 2565 : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และพิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 โดยมี รศ.ทญ.ดร. ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ , คุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง และคุณสวรส เดชโชค ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร