18-21 เมษายน 2561 : Student exchange from School of Dentistry, Universiti Kebangsaan, Malasia and Kaohsiung Medical University, Taiwan

นักศึกษาจาก School of Dentistry, Universiti Kebangsaan ประเทศ มาเลเซีย และ Kaohsiung Medical University  จำนวนทั้งสิ้น 38 คน มาศึกษาดูงานและทำกิจกรรมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2561