คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ เรือนจำกลางบางขวาง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมป์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรมราชทัณฑ์ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565