คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Thiha Tim Kyaw นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเม็กซิลโลเฟเชียล ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย the 2nd Runner-up Award จากงานประชุม Bangkok International Implant Symposium 2022