คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดทำคลิปวีดิโอ “Grad Dent CU : การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เพิ่มพูนศักยภาพ ความรู้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ”