ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 109 ปี

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 109 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ด้านหน้าสำนักงานฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ