คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินรายได้ จากการจัดงานคืนสู่เหย้า 82 ปี CU Smile จาก สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินรายได้ จากการจัดงานคืนสู่เหย้า 82 ปี CU Smile จาก สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานฯ จำนวน 639,154.59 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ สำนักคณบดี ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ