ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ.วรกานต์ สนธิไชย นทพ.มงคล จิรนิรามัย และนทพ.ธันยพร เชี้ยบุญคณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน The 6th International Dental Physiology Quiz 2022

Image source: https://www.facebook.com/idpq2021/posts/pfbid02H4Cu7Mt5Xrto993GDgKr7zCBddEJ6AnitDgR7ySnR1T1NfLRZ7R9VJZEnx8WMKfhl

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ.วรกานต์ สนธิไชย นทพ.มงคล จิรนิรามัย และนทพ.ธันยพร เชี้ยบุญคณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน The 6th International Dental Physiology Quiz 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย