สารจากคณบดี ส่งความยินดีคณะทันตแพทย์ จุฬฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 70 ของโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการโดย QS World University Rankings by Subject 2023

สารจากคณบดี

ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่าคณะทันตแพทย์ของเราได้รับการจัดอันดับที่ 70 ของโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการโดย QS World University Rankings by Subject 2023 การจัดอันดับนี้ประเมินคณะทันตแพทย์มากกว่า 500 แห่งทั่วโลก โดยพิจารณาจากการวิจัย การศึกษา และ ชื่อเสียงระดับนานาชาติ

การยอมรับนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างหนักและความทุ่มเทของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการที่โดดเด่นและมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาของตน

เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในคณะทันตแพทย์ชั้นนำของโลก และเราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมต่อไป ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ