การประชุมพัฒนาระบบ AI ในทางทันตกรรม

ฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เเละคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ ประชุมเรื่อง “การพัฒนาระบบ AI ในทางทันตกรรม” เพื่อให้เกิดพัฒนาระบบ AI ในทางทันตกรรม เเละการใช้ระบบ AI ในการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายในช่องปาก (intraoral camera) ต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ Project การพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยประเมินความยากของการผ่าฟันคุด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

รับชมบันทึกการประชุม