การประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2566 – The 11th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand (17 พฤศจิกายน 2566)

การประชุมวิชาการ ONLINE ประจำปี 2566

The 11th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand

โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม

  • จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
  • หัวข้อหลัก “Pain Management in Dentistry”
  • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2566

ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

https://www.royalthaident.org/RCDS2023/