เปิดรับสมัครสำหรับนิสิต ป.โท/ป.เอก ที่สนใจทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

  • ป.โท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท
  • ป.เอก ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท
  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นี้
  • ดาวน์โหลดใบสมัครทุนและเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ https://shorturl.asia/dcO19