โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (2 เดือน) “ปริทันตวิทยา EP.2” รุ่นที่ 1

  • ลงทะเบียน https://forms.gle/x7KS273Vif6cpAkd6
  • ช่วงเวลาอบรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2567
  • อบรมระยะสั้น 2 เดือน (เดือนละ 1 สัปดาห์)
  • สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 ก.พ. 67
  • สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มี.ค. 67
  • รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น
  • ค่าลงทะเบียน 80,000 บาท
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 66
  • 58.5 CE credits
  • รายละเอียดโครงการฯ และจดหมายเชิญประชุม