ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได้ส่ง Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศถึงผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการทุกท่าน

ทางทีมงานได้ส่ง Username และ Password สำหรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ONLINE ประจำปี 2566 The 11th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อหลัก “Pain Management in Dentistry” ให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่านทาง Email ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้ว

ดูรายละเอียดการเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

https://www.royalthaident.org/files/rcds2023/check_remind_email_20231110.pdf