ประกาศผลการประกวด ภาพถ่ายรอยยิ้มแห่งความสุข ภายใต้หัวข้อ #84ปีทันตะจุฬาฯ ใส่ใจรอยยิ้มคนไทย

ประกาศผลการประกวด ภาพถ่ายรอยยิ้มแห่งความสุข ภายใต้หัวข้อ #84ปีทันตะจุฬาฯ ใส่ใจรอยยิ้มคนไทย ในโอกาสคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ปี ในพุทธศักราช 2567

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

(ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ Cudent) ได้แก่

คุณ Rungnicha Hanrungruangkij

รางวัล Popular Vote 5 รางวัล

(ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ Cudent) ได้แก่

 1. คุณ Panwarot Panwarot
 2. คุณ Indy Smily
 3. คุณ Anusorn Khanwong
 4. คุณ Kevin ʚĩɞ
 5. คุณ ชิตไง จะใครละ

รางวัล Lucky Draw 10 รางวัล

(Gift voucher ทางทันตกรรม มูลค่า 1,000 บาท) ได้แก่

 1. คุณ Sirirat Malakum
 2. คุณ Priyanooch Yangsamun
 3. คุณ Pichit Joktong
 4. คุณ Piyatida Junpunya
 5. คุณ ไพรศรี งามม้าว
 6. คุณ Aom Thana Pongsawus
 7. คุณ วันเพ็ญ สร้อยสนธิ
 8. คุณ Tom Juntima
 9. คุณ สุรภา อ่วมอิ่มพืช
 10. คุณ Newyear Bbibbi

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน

กรุณาติดต่อกลับ 02-2188867 (ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00น.-17:00น.)
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อยืนยันการรับรางวัล 

*หมายเหตุ

 • หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด