พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรม Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology 

จบไปแล้วสำหรับ โครงการอบรม Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology ที่จัดขึ้นโดย ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อีกด้วย