งานประชุมตัวแทนนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

The 3rd ASEAN Dental Student Forum: Harmonising ASEAN Dental Education Through Student Engagement

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

Faculty of Dentistry Chulalongkorn University

Our faculty is honored to be the host of Academic Visit & Exchange Program (AVEP) and The 3rd ASEAN Dental Student Forum (ADSF)

15-19 December 2023

Academic Visit & Exchange Program is a student-run exchange program. This program aims to build connections between dental students worldwide by providing enriching activities such as clinical exchange, academic visit, cultural exchange and so on.

For The 3rd ASEAN Dental Student Forum (ADSF). Aiming to gather student representatives from ASEAN member states to provide student experience, feedback, and recommendations on the ‘ASEAN Undergraduate Dental Education Development’ as a part of the harmonization of ASEAN dental education.