โครงการให้คำปรึกษาทางสถิติสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ทำวิจัย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติ สามารถตรวจสอบวันเวลาที่ต้องการนัดปรึกษาสถิติและแจ้งนัดหมายได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 หรือที่อีเมล graddentcu@gmail.com

ดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://www.dent.chula.ac.th/offices/division-of-graduate-studies/welfare/