ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ

เนื่องในวาระวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 84 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ที่ทำคุณประโยชน์ในกับวงการวิชาชีพทันตแพทย์ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ โดยในงานวันสถาปนาคณะปีนี้ จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ในด้านต่าง ๆ 7 ด้าน ดังนี้

  • ด้านที่ 1 ความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน
  • ด้านที่ 2 ผลงานเด่น มีชื่อเสียงในระดับชาติ หรือนานาชาติ
  • ด้านที่ 3 สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
  • ด้านที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
  • ด้านที่ 5 งานวิจัย
  • ด้านที่ 6 วิชาการภาครัฐ
  • ด้านที่ 7 วิชาการภาคเอกชน

ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นได้ตามลิ้งค์ Google Form ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไปยังรุ่นต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นด้วย

https://forms.gle/Q2MtyDyDjiyeBZXF8