กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)

  • รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • รอบที่ 2 โควตา (นักเรียนสาธิตจุฬาฯ, จุฬาฯ-ชนบท)
  • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับ กสพท.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 07.30 – 12.00 น.
ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง