หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

(หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Orthodontics (International Program)

shutterstock 1996770389 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Certificate: Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences

Language of instruction:

Thai / English

Total credits:

82 credits

Highlights:

 • Leader in the Field
 • Various research area to choose from
 • Various technique in orthodontic

Program overview

founded in 1957, Faculty of Dentistry Chulalongkorn University was the first dental school in Thailand to offer the postgraduate program in Orthodontics. Since the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint in 2015 has substantively achieved, acceleration in economic growth and social progress including the rising demands for oral healthcare provision and education were prominent.

As one of Thailand’s leading universities, we are adapting our program to reach the internationally accepted standards by incorporating advanced clinical training, research and comprehensive education focusing on evidence-based resources. We also aim to promote critical thinking for our students as our curriculum attempts to integrate updated clinical approaches along with the fundamental basis in order to execute the best treatment options for the patients.

Why
this program
at Chula?

shutterstock 431729332 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

Leader in the Field

Moreover standard technique in orthodontic. Student would have an opportunity to learn new techniques such as clear aligner, surgery fist and using digital workflow in orthodontic.

2

Various research area to choose FROM

The program’s curriculum is opened for the students to accommodate in different interests in research opportunities and knowledges through various course works from clinical study to biology and genetics.

3

Various technique in orthodontic

With more than 10 full time lectures and part time lecturer. Students can learn various technique in orthodontic and modify to their practices after graduation.

Message from the director

Presently, CU Orthodontics department offers three highly respected and widely recognized post-graduate programs. Suitable for learners who want to fulfill their knowledge, clinical skill and research capabilities to their full potential. With no doubt, after graduation, students will be able to contribute their role to be of benefit for the society with responsibility and ethics.

Assoc. Prof.Paiboon Techalertpaisarn

Career possibilities

 • Orthodontist  who can perform treatment with confidence, sufficient knowledge, and profound clinical skills for the complex orthodontics patients.
 • Researcher focusing on orthodontics and oral biology.
 • Lecturer at a university or college aiming to distribute knowledge and improve their skills in management of orthodontics patients.
hg3 students คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
hg5 lab คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Course details

3 years

Course plan

3200701Research Methodology for Dentistry I
3200702Statistics for Dentistry I
3200716Professional Ethics
3200711Biomedical Science I
 3201701Applied Anatomy of Head and Neck
3206777Dental Photography
3206778Computer in Orthodontics   
3206720Basic Orthodontics       
3206714Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning
3206740Orthodontic Laboratory Technique
3216700Functional Occlusion for Dental Specialties
3206711Corrective Orthodontic Treatment I
3206713Corrective Orthodontic Treatment III
3206742*Advanced Orthodontic Laboratory Techniques
3206776*Digital Technology in Orthodontics
3206871*Orthodontic Clinical Practice I
3206872Orthodontic Clinical Practice II
3206712Corrective Orthodontic Treatment II
3206851Seminar in Orthodontics I
3206873*Orthodontic Clinical Practice III
3206886**Dental Research I
3206715*Alternative techniques in Orthodontic Treatment
3206852Seminar in Orthodontics II
3206874*Orthodontic Clinical Practice IV
3209701**Applied Radiology I
3206875*Orthodontic Clinical Practice V
3206966*Orthodontic Teaching Practice I
3206971*Advanced Orthodontic Clinical Practice I
3206981Seminar in Advanced Orthodontics I
3206967*Orthodontic Teaching Practice II
3206972*Advanced Orthodontic Clinical Practice II
3206982Seminar in Advanced Orthodontics II
3206983Seminar in Advanced Orthodontics III
3206973*Advanced Orthodontic Clinical Practice III

Admission

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Orthodontics

International Program

 • Period of Admission: September 4 – October 20, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1AZXTjaTymVdMvfMXQ4DpgaKgUZTCNccs/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYdbmFUJpnMv3oB9Eer7OGTXw4cU9OEHOwZZbP-V0lSFpN_A/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Department of Orthodontics
15th floor, Borommanard Srinakarin Building  

 • Tel. (+66) 0 2218 8932

Expected enrollment number:

5-6 persons

Fees

Tuition fee

 • 48,000 THB

Program Fee

 • 120,000 THB / semester
 • 60,000 THB for summer

Please contact the program for an up-to-date information.

Funding

Currently, there is no funding for tuition fee. However, funding for research projects may be possible. Please follow an announcement from the Faculty of Dentistry and the Graduate School, Chulalongkorn University.

Contact program

Graduate Studies Office

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University

10th floor, 80 Years Chalerm Navamaraj Building
34 Henri Dunant Road, Pathumwan,
Bangkok 10330,
Thailand

 • Tel. +66 2218 9016
 • Email graddentcu@gmail.com

Subscribe

to the program’s newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.