หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontics

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 5 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


Program overview

Founded in 1957, Faculty of Dentistry Chulalongkorn University was the first dental school in Thailand to offer the postgraduate program in Orthodontics. Since the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint in 2015 has substantively achieved, acceleration in economic growth and social progress including the rising demands for oral healthcare provision and education were prominent. 

As one of Thailand’s leading universities, we are adapting our program to reach the internationally accepted standards by incorporating advanced clinical training, research and comprehensive education focusing on evidence-based resources. We also aim to promote critical thinking for our students as our curriculum attempts to integrate updated clinical approaches along with the fundamental basis in order to execute the best treatment options for the patients.

Faculty

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc.Prof.Dr.
Paiboon Techalertpaisarn

รศ.ทญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc.Prof.Dr.
Sirima Petdachai

ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ASSOC.PROF.DR.
CHIDSANU CHANGSIRIPUN

ผศ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ASST.PROF.DR.
PINTU-ON CHANTARAWARATIT

อ.ทญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.SIRICHOM SATRAWAHA

อ.ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Janeta Chavanavesh

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Thanit Charoenrat

อ.ทญ.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Nicha Ungvijanpunya

อ.ทญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Preeya Suwanwitid

อ.ทญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pimsiri Kanpittaya

อ.ทญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Nantharat Apiwantanakul

หลักสูตรที่คุณสนใจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8930 – 2
  • โทรสาร 0 2218 8953