รศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

Assoc. Prof. Kanokporn Bhalang

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Ph.D. (Oral Biology)University Of North Carolina, USAB.E. 2546
Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2560
Diplomate, Thai Board of Occlusion and Orofacial PainThe Dental CouncilB.E. 2560
M.S. (Oral Diagnostic Sciences)Indiana University, USAB.E. 2540
Cert. (Oral Diagnostic Sciences)Indiana University, USAB.E. 2540
D.D.S. (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2536

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Srisuntorn P, Bhalang K, Arirachakaran P. HPMC Based Mucoadhesive for Delivery of Triamcinolone Acetonide: Mucoadhesion and Drug Release Properties, An In Vitro Study. J Dent Assoc Thai. April – June 2018;68(2):121-131. TCI 1 
Nguyen TT, Vanichanon P, Bhalang K, Vongthongsri S. Pain Duration and Intensity Are Related to Coexisting Pain and Comorbidities Present in Temporomandibular Disorder Pain Patients. J Oral Facial Pain Headache.  1 May 2019;33(2);205-212. SCOPUS 
Pumklin J, Bhalang K, Pavasant P. Hypoxia enhances the effect of lipopolysaccharide-stimulated IL-1β expression in human periodontal ligament cells. Odontology. September 2016;104(3):338-46. SCOPUS 
Pumklin J, Manokawinchoke J, Bhalang K, Pavasant P. Intermittent Compressive Stress Enhanced Insulin-Like Growth Factor-1 Expression in Human Periodontal Ligament Cells. Int J Cell Biol. 20 May 2015;369874. SCOPUS 

Book

Kanokporn Bhalang การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร, 2558
Kanokporn Bhalang, Kevin Tompkins. Chapter 70 : Polysaccharides from Aloe vera and Oral Ulcerations. Polysaccharides Bioactivity and Biotechnology. Springer International Publishing 2015. Print ISBN: 978-3-319-16297-3