ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

Assist. Prof. Patnarin Kanjanabuch

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral Diagnostic SciencesThe Dental CouncilB.E. 2558
M.Sc. (Oral Medicine)Chulalongkorn UniversityB.E. 2547
D.D.S. (Dentistry)Prince of Songkla UniversityB.E. 2541

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Thongprasom K, Prapinjumrune C, Kanjanabuch P, Youngnak-Piboonratanakit P, Preuksrisakul T. Correlation of serum ANA and direct immunofluorescence studies in elderly Thai patients with red and white oral lesions. J Oral Pathol Med. November 2016;45(10):797-802. SCOPUS 
Prucktrakul C, Youngnak-Piboonratanakit P, Kanjanabuch P, Prueksrisakul T, Thongprasom K. Oral lichenoid lesions and serum antinuclear antibodies in Thai patients. J Oral Pathol Med. July 2015;44(6):468-74. SCOPUS 
Kanjanabuch P, Wiriyakijja P, Waleeratanawong K, Norasettrakoon N. A retrospective study of dental emergency treatments in Oral Diagnostic Clinic, Chulalongkorn University from 2010 to 2012. CU Dent J. January – March 2015;38(1):67-76 TCI 1 
Saejew T, Kanjanabuch P, Pavatung P, Purisinsith S, Chatsuwan T, Udomsantisuk N, et al. WCN23-0922 association of oral health hygiene and peritonitis with non-enterococcal streptococci of patients on peritoneal dialysis: A finding from MycoPDICS database. Kidney Int Rep. 2023 March;8(3): S359. 10.1016/j.ekir.2023.02.809.
Korkitpoonpol N, Kanjanabuch P. Direct immunofluorescence cannot be used solely to differentiate among oral lichen planus, oral lichenoid lesion, and oral epithelial dysplasia. J Dent Sci. 2023. (Article in Press)
Purisinsith S, Kanjanabuch P, Phannajit J, Kanjanabuch T, Puapatanakul P, Johnson DW, et al. Oral Health-Related Quality of Life, A Proxy of Poor Outcomes in Patients on Peritoneal Dialysis. Kidney Int Rep. 2022 Aug 6;7(10):2207-18.
Purisinsith S, Kanjanabuch P, Phannajit J, Kanjanabuch T, Puapatanakul P, Johnson D, et al. POS-835 Oral health-related quality of life (OHRQOL), a proxy of poor outcomes in patients on peritoneal dialysis. Kidney Int Rep. 2022 Feb;7(2): S359-60.
Purisinsith S, Kanjanabuch P, Puapatanakul P, Phannajit J, Johnson D, Kanjanabuch T, et al. Oral Health-Related Quality of Life (OHRQoL) in PD: A Preliminary Result from Thailand PDOPPS. Nephrology. 2021;26(Suppl 1):24-7.
Vathanasanti A, Kanjanbuch P. Fluocinoloneacetonide 0.01% and Dexamethasone 0.1% Mouthwash in the Treatment of Symptomatic Oral Lichen Planus. Adv Dent & Oral Health. 2017; 3(3): 555611. doi: 10.19080/ADOH.2017.03.555611.

Book

ภัทรนฤน กาญจนบุษย์. “โรคเหงือกและปริทันต์ (Periodontal diseases) และรอยโรคในช่องปากอื่น ๆ (Miscellaneous)” ใน: กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ. ตำราภาพความผิดปกติของฟันและโรคในช่องปาก. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2559: 37-48 และ105-114.
ภัทรนฤน กาญจนบุษย์. “ลิวโคเพลเกียและอีริโทรเพลเกีย (Leukoplakia and erythroplakia)” ใน: กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ. การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558: 55-80.