ผศ.ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

Assist. Prof. Pimchanok Sutthiboonyapan

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

Qualification

Diplomate, Thai Board of PeriodontologyThe Dental CouncilB.E. 2562
Diplomate, American Board of Periodontology and Dental Implant SurgeryUSAB.E. 2561
Cert. (Advanced Periodontics)University of MichiganB.E. 2560
M.Sc. (Periodontics)University of MichiganB.E. 2560
D.D.S. Class Honors (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2555

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Sutthiboonyapan P, Wang HL. Occlusal Splints and Periodontal/Implant Therapy. J Int Acad Periodontol. 31 January 2019;21(1):45-50. PUBMED 
Sutthiboonyapan P, Arsathong K, Phuensuriya J, Fuengfu J, Hom-Lay Wang and Kungsadalpipob K. Characteristics of Gingival Biotype of Maxillary Incisors in Thai Young Adults. J Dent Assoc Thai. July – September 2019;69(3):303-311. TCI 1 
Sheridan RA, Chiang YC, Decker AM, Sutthiboonyapan P, Chan HL, Wang HL. The Effect of Implant-Induced Artifacts on Interpreting Adjacent Bone Structures on Cone-Beam Computed Tomography Scans. Implant Dent. February 2018;27(1):10-14. SCOPUS 
Ateia IM, Sutthiboonyapan P, Kamarajan P, Jin T, Godovikova V, Kapila YL, Fenno JC. Cell Microbiol. Treponema denticola increases MMP-2 expression and activation in the periodontium via reversible DNA and histone modifications. Cell Microbiol. Apr 2018;20(4). doi: 10.1111/cmi.12815. SCOPUS 

Text Book

Suárez López del Amo F, Sutthiboonyapan P and Wang H-L. Laser for periodontal surgery. In Stübinger et al. Lasers in Oral and Maxillofacial Surgery. Springer Publishing Company. 2562