อ.ทพญ.รลดา พรธิฤทธิ์

Ronlada Porntirit

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

Qualification

M.Sc. (Occlusion and Orofacial Pain)Chulalongkorn UniversityB.E. 2566
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2561