พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการหลักสูตรควบข้ามระดับระหว่างคณะทันตแพทย์ กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการหลักสูตรควบข้ามระดับระหว่างคณะทันตแพทย์ กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องรฦกคุณ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

img 1 5044 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย