ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น Maxillofacial Prosthodontics & Implant Overdenture

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกลักสูตรระยะสั้น Maxillofacial Prosthodontics & Implant Overdenture

ผู้ที่สนใจ

สมัครได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เนื้อหา

งานทันตกรรมตั้งแต่รอยโรคในช่องปาก งานศัลยกรรมช่องปาก ไปถึงการบูรณะช่องปากและใบหน้า ตลอดจนงานรากเทียมที่จะช่วยสนับสนุนงานทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  1. หากท่านเป็นทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุณาติดต่อต้นสังกัดเพื่อดำเนินการสมัครขอรับทุนดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://moph.cc/dzhPg1fEh
  2. หากท่านเป็นทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์เอกชน หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ได้ที่ https://bit.ly/3Jb7OJ9

#ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
#โครงการอบรมระยะสั้น
#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย