คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ วัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565