3 มกราคม 2562 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คุณกอบกาญจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมตักบาตร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมใหญ่ ระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ กับอาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

img 1 2234 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 2 2234 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย